-25- 30 august 2012: Formarea echipei de proiect, împãrþirea sarcinilor de lucru, pregãtirea proiectului grãdinei de plante aromatice ºi medicinale în mod digital,planificarea ºi alegerea plantelor pe care le vom cultiva, pregãtirea panoului Comenius.

-01-03 septembrie 2012: Reuniune de proiect la Grãdiniþa"Katica" din Ajka (Ungaria). Au participat trei cadre didactice, membrii echipei de proiect. În cadrul acestei reuniuni s-au cunoscut partenerii de proiect, s-au prezentat grãdiniþele, am fãcut cunoºtinþã cu sistemul educaþional al tãrilor partenere, am stabilit datele reuniunilor de proiect: 18- 21 octombrie Austria, 28 mai- o1 iunie 2013 România. Am împãrþit sarcinile de lucru pentru fiecare grãdiniþã partenerã, am avut schimb de experienþã cu educatoarele grãdiniþei gazdã.

-17 septembrie 2012: Excursie la "Sóskút"cu preºcolari ºi elevii clasei pregãtitoare. Am observat ºi am adunat plante medicinale specifice regiunii.

-22 septembrie 2012: Prezentarea proiectului în cadrul ºedinþei Consiliului Pedagogic al ºcolii.

-Luna octombrie-noiembrie: S-au derulat diferite proiecte educaþionale cu privire la educaþie pentru sãnãtate: "Fructele de toamnã", "Balul strugurilor", "Grãdina de legume". În cadrul acestor proiecte preºcolarii cu implicarea pãrinþilor au preparat salate de fructe ºi legume, sucuri naturale, mâncare din dovleac. Totodatã am organizat ateliere de lucru cu pãrinþi, unde am confecþionat "Spiriduºii legumelor ºi fructelor".

-18- 21 octombrie: Reuniune de proiect la Grãdiniþa "Kindergarten Schnitzlergasse" din oraºul Weis, Austria. Aici ne-au organizat deplasãri, masã comunã, excursie organizatã pentru prezentarea modului tradițional de preparare a uleiurilor din diferite seminþe. Am vizitat un apicultor care ne-a prezentat modul de preparare a mierii în mod tradiþional, o uzinã de maturare a brânzei. Am vizitat douã grãdiniþe din oraº, am avut schimb de experienþã cu educatoarele de acolo, am fost primiþi de primarul oraºului, care a dorit sã ne cunoascã ºi sã afle mai mult despre proiect, am vizitat oraºul Graþ.

-25- 30 octombrie 2012: Construirea grãdinei de plante aromatice ºi medicinale din pietre naturale conform proiectului, pregãtirea ºi aranjarea teritoriului:garduri, straturi, loc pentru compostare.

-19 noiembrie: Prezentarea proiectului în cadrul Cercului metodic al educatoarelor din oraº ºi din zonã.

-Trimestrial s-a realizat un schimb de poezii ºi cântece din repertoriul fiecãrei grãdiniþe partenere cu teme corespunzãtoare proiectului, care au fost însuºite de preºcolari, astfel dezvoltând competenþele lingvistice planificate în proiect.

-Diseminarea proiectului ºi a activitãþilor desfãºurate pe site-ul ºcolii(www.petofiai.ro), reactualizare pe tot parcursul proiectului, diseminare în ziarul grãdiniþei "Napraforgó".

-Luna ianuarie- februarie 2013: Prepararea ºi gustarea  diferitelor ceaiuri din plante medicinale adunate în excursia din toamnã.

-28 aprilie 2013: Am sãdit diferite plante în jurul grãdinei: soc, coacãzã, cãpºuni.

-Luna mai 2013: Plantarea parcelelor pregãtite cu plante aromatice ºi medicinale: cimbru,salvie, busuioc,leuºtean, lãmâiþã,oregano,arpagic, rozmarin, pãtrunjel etc.

-Munca în grãdinã se realizeazã zilnic de cãtre copiii participanþi în proiect

-26 mai 2013: Diseminarea proiectului în radioul local, Radio Vox

-29 mai- 01 iunie 2013:reuniune de proiect în Cristuru- Secuiesc:

 

  • Prezentarea activitãþilor realizate pânã acum de cãtre fiecare partener, analizarea realizãrii obiectivelor propuse, fixarea sarcinilor de lucru ce urmeazã
  • Schimb de experienþã în grãdiniþã, pregãtirea ºi gustarea mâncãrurilor tradiþionale cu participarea pãrinþilor, prezentarea de cãtre preºcolari a poeziilor ºi cântecelor învãþate în limba germanã
  • Prezentarea grãdinei de plante aromatice ºi medicinale
  • Convorbire cu primarul oraºului despre proiect
  • Am vizitat câteva locuri din regiune care au implicare în proiect: Salina din Praid, micii meºteºugari din Corund, Sighiºoara, izvoarele din Bãile Homorod.
Coordonator proiect: Demeter Ilona